Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Vinnarna i markanvisning i Trädgårdsstaden

Nu har de vinnande förslagen för första delen i Trädgårdsstaden etapp 3 valts ut. Totalt har sex exploatörer tilldelats mark.

De sex vinnarna är Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB samt Götenehus AB.

Av de 14 exploatörerna som gick vidare efter första urvalet, valde 12 att skicka in sina förslag med fördjupad redovisning. Dessa har sedan utvärderats utefter valda kriterier.

Läs motiveringen för de olika vinnande förslagen här.

Läs mer om området för markanvisning här.