Vinnarna i markanvisning i Trädgårdsstaden

Nu har de vinnande förslagen för första delen i Trädgårdsstaden etapp 3 valts ut. Totalt har sex exploatörer tilldelats mark.

De sex vinnarna är Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB samt Götenehus AB.

Av de 14 exploatörerna som gick vidare efter första urvalet, valde 12 att skicka in sina förslag med fördjupad redovisning. Dessa har sedan utvärderats utefter valda kriterier.

Läs motiveringen för de olika vinnande förslagen här.

Läs mer om området för markanvisning här.