Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Ekedal äldrecentrum

Äldre-, grupp- och serviceboenden

I slutet på augusti 2018 påbörjades byggnationen av 80 nya lägenheter på äldrecentrum Ekedal. Om– och tillbyggnaden består av två nya hus varav det första huset beräknas att vara klart i april 2020 och det andra i juli 2020.

Varför bygger vi nytt?

De kommande åren beräknas åldersgruppen över 65 år att öka med omkring 300 personer i Skövde kommun. För att möta efterfrågan och behovet av särskilt boende satsar kommunen på 80 nya lägenheter på äldrecentrum Ekedal.

 

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi kommer att erbjuda samma vård och omsorg precis som tidigare. Däremot kan byggnationen innebära vissa störningar för boende och personer som vistas där. Höga ljudnivåer kan förekomma i vissa skeden av byggnationen till exempel vid byggstart när marken ska pålas samt när de nya husen ska byggas ihop med befintliga hus.

 

Vilken verksamhet ska finnas i nybyggnationen?

 Det kommer att finnas tre inriktningar:
- Äldreboende
- Äldreboende för personer med demenssjukdom
- Korttidsboende för personer med demenssjukdom

Det kommer även att finnas gemensamhetslokaler och en del för administration.

 

Tidplan

Projektstart:                                Aug 2018
Överlämnande:                         Apr 2020, det första huset
                                                         Jul  2020, det andra huset

 

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnad
Arkitekt:                                        Link arkitektur
Entreprenör:                               Asplunds Bygg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad