31/10: Arbetet fortskrider

Pålningen är klar, och nu ska all teknik och alla rör hamna på rätt plats.

Pålningsarbetet pågick i ca fyra veckor, och det har gått riktigt bra! Den oro som vi kände kring hur det skulle påverka våra verksamheter, blev inte till verklighet utan det har faktiskt gått riktigt bra! Visst har vi ibland blivit störda av ljud och vibrationer, men inte i någon större utsträckning som påverkat oss negativt. Nu händer istället andra spännande saker utanför våra fönster när vatten, avlopp och ledningar markeras och dras fram och hamna på rätt plats.