Spontning pågår!

Nu är inget sig likt utanför Ekedal, byggarbetet har börjat med spontning vilket innebär att man med tryck och vibrationer för ner långa stålbalkar intill befintligt hus.

Under senaste veckan  har markarbete gjorts utanför Ekedals äldreboende och igår stängdes utgången från entréhallen till Sinnenas trädgård permanent. En ny ingång till trädgården finns i planket på kortsidan av äldreboendet.

Idag har så arbetet med spontning påbörjats, så under en tid framöver så kommer störningar i form av vibrationer och höga ljud vara ofrånkomliga. Samtidigt så är det spännande att nybyggnationen börjar bli verklig för oss alla när vi ser att det händer saker utanför våra fönster.