Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Ombyggnad av musik- och bildsal

Förskolor och skolor

Ombyggnaden genomförs för att motsvara dagens krav på lokaler för musik och bild, samt arbetsmiljökrav och underhållsbehov.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Byggnationen innebär att vi anordnar provisoriska lokaler för musik och bild under tiden vi bygger om de befintliga lokalerna. Arbetsområdet avgränsas med väggar. 

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Projektstart:                                Okt 2019
Projektering:                               Feb 2019
Anbudsförfrågning:                  Nov 2019
Byggstart:                                     Mar 2020
Överlämnande:                          Okt 2020

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 500 kvm
Entreprenör:                               Upphandling pågår
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i samverkan
Byggtid:                                        Mar - Okt 2020
Budget:                                         7,5 miljoner kr