Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Ombyggnad av Käpplundaskolan

Förskolor och skolor

Käpplundaskolan ligger i stadsdelen Havstena i Skövde tätort och har cirka 500 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6.

Varför bygger vi om?

Efter drygt 50 år är byggnaden i behov av en större byggnadsteknisk upprustning för att uppdatera fastigheten och därigenom säkerställa en bra miljö för våra brukare i form av elever och personal.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Entreprenaden bedrivs i etapper. Etapp 1-5 är färdig sedan ett tag tillbaka och verksamheten är helt inflyttad och bedriver verksamhet i de nya fina lokalerna. 

Invändigt är vi nu även färdiga med etapp 6. Vi kommer nu att fortsätta med lite mindre arbeten invändigt. Det stora jobbet som pågår utvändigt är takbytet. Under maj kommer vi även att fortsätta med markarbeten på skolgården.

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och skolverksamheten. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2019
Projektering:                               Mar - jun 2019 (klart)
Anbudsförfrågning:                  Aug 2019 (klart)
Byggstart:                                     Nov/dec 2019
Överlämnande:                         Jun 2021

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               NCC
Entreprenadform:                    Partneringentreprenad
Byggtid:                                        Ca 2 år
Budget:                                         51 miljoner kr