Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Lärarvägens gruppbostad - nybyggnation för boende med särskild service

Äldre-, grupp- och serviceboenden

Under 2019 har Clasborgs fd förskola rivits för att ersättas av en gruppbostad för boende med särskild service bestående av sex lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt personalutrymmen.

Varför bygger vi nytt?

Idag finns ett stort behov av denna typ av bostäder och denna är en i raden av flera som kommer att behöva byggas de närmaste åren.

 

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Under byggtiden kommer befintlig cykel- och gångväg att vara öppen, men med uppskyltning om att byggtrafik kan komma att passera. Var därför extra uppmärksam på eventuella transporter som kan passera över cykel- och gångvägen. Vid stor påverkan kommer vakt att användas. Just nu pågår finplanering av mark, samt invändiga kompletteringsarbeten.

 

Tidplan

Projektstart:                                Apr 2018
Projektering:                               Maj 2018
Anbudsförfrågan:                     Okt 2018
Byggstart:                                    Feb - mar 2019 rivning befintlig byggnad
                                                         Mar 2019 byggstart ny byggnad
Överlämnande:                         Jan 2020

 

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation
Yta:                                                  Ca 750 kvm
Entreprenör:                               Skeppsviken bygg i Skaraborg AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         Feb 2019 - dec 2019
Budget:                                         Ca 20 miljoner kr