Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Konstgräsplan Södermalms IP

Park, fritid och idrottsanläggningar

Ombyggnad och utbyte av konstgräs på Södermalms idrottsplats. Arbetet pågår och bilden visar upptagning av det befintlig gräset inför att det nya konstgräset ska installeras.

Varför bygger vi nytt?

Skövde växer och vi blir allt fler invånare. I ett växande Skövde ser vi friskvård och utövande av idrott som en viktig del för att stärka Skövdes attraktivitet som boendeort men även viktigt ur ett hälsoperspektiv för kommunens invånare.

 

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Den uppvärmda konstgräsplanen på Södermalms idrottsplats byggdes 2006 och är nu i behov av att förse med nytt konstgräsVi planerar att ersätta befintligt konstgräs med ett nytt mer miljövänligt alternativ av konstgräs och även i samband med detta skapa bättre ytor för snöupplag och därigenom bättre kunna hantera och återanvända granulatet på planen. Planen kommer att vara avstängd från och med den 17 september tills arbetet är färdigställt.

 

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2019
Projektering:                               Feb 2019
Anbudsförfrågning:                  
Byggstart:                                     Jul 2019
Överlämnande:                          Dec 2019

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation anläggningsarbeten
Yta:                                                  Ca 9 000 kvm
Entreprenör:                               Entreprenad AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        Sep - nov 2019
Budget:                                         7 miljoner kr