Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Solgårdens äb får solceller

Äldre-, grupp- och serviceboenden

Installation av solceller på Tidans äldreboende Solgården är påbörjat och kommer att färdigställas under maj 2020. Anläggningen kommer producera ca 70 000 kWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen av sju normalstora villor.

Tidplan

Projektstart:                              Sep 2019
Projektering:                             Sep 2019
Byggstart:                                   Okt 2019
Överlämnande:                        Maj 2020