Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Färdigställt Här är vi nu

Billingsdal äldreboende får solceller

Äldre-, grupp- och serviceboenden

I slutet av 2020 påbörjas arbetet med installation av sol-celler på delar av taken på Billingsdals äldreboende. Anläggningen kommer producera ca 60 000 kWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen av sex normalstora villor.

Tidplan

Projektstart:                              Apr 2020
Projektering:                             Apr 2020
Byggstart:                                   Nov-dec 2020
Färdigställt:                               Feb 2021