Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Busshållplatser på Mariestadsvägen

Gator, torg och parkering

Nu byggs hållplatserna Norra Trängallén och Mejeriet om för tillgänglighet.

Hållplatserna kommer få förhöjd kantsten för att bussen bättre ska kunna angöra plattformen. Plattformarna får uppfräschade ytskikt och väderskydd, bänkar och paperskorgar kommer bytas ut eller sättas upp där det inte finns.
Vid hållplats Mejeriet läge A kommer ett nytt övergångsställe byggas för anslutning mot Grubbavägen. Under texten, längre ner på sidan, finns ritningar som visar utformningen.

Arbetet startar i början av september och pågår under hösten 2021.
Under tiden hållplatser är avstängda försöker vi ordna tillfällig hållplats, där det inte går hänvisar vi till nästa hållplats på linjen.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.