Projektering
Byggnation
klar Här är vi nu

Döbelns gata

Gator, torg och parkering

Döbelns gata kommer att byggas om under 2022, arbetet kommer starta vecka 11 och arbetet beräknas ta 11 veckor. Hela gatuområdet kommer påverkas utav arbetet, det inkluderar väg och gångbanan.

Varför bygger vi om Döbelns gata

Döbelns gata ska byggas om för att göra plats för en ny cykelväg, när arbetet är klart kommer Döbelns gata vara en del i Skövde kommuns prioriterade cykelstråk. 2018 antog Skövde kommun en cykelstratgi och -plan den ligger till grund för hur vi planerar utbyggnaden av vårat cykelnät. Döbelns gata kommer att skapa en enklare och mer direkt väg för cyklister mellan Storgatan/Badhusgatan i det prioriterade "Röda cykelstråket". Du kan läsa mer om våran cykelstrategi och - plan här: https://skovde.se/cykla

Vad ska göras

Ombyggnationen av döbelns gata inkluderar hela gatområdet både väg och gångbanor. Ny asfalt ska anläggas, nya kantstenar och brunnas ska flyttas under tiden vi genomför detta kommer det inte vara möjligt att parkera längs Döbelns gata. Men vi försöker arbeta så att projektet ska påverka er så lite som möjöigt.  Tack för er förståelse för vad vi behöver göra för att skapa ett bättre och säkrare cykelvägnät. 

Prioriterat cykelstråk