Flytt av övergångställe Norra Bergvägen

Gator, torg och parkering

Vi kommer att flytta övergångsstället mellan busshållplatserna Stenvägen söderut närmare ICA Kvantum. Vi flyttar på övergångsstället för att anpassa efter behovet att kunna korsa Norra Bergvägen på ett säkert sätt i närmare anslutning till ICA Kvantum.

Arbetet kommer göras under 2020.