Ny gång- och cykelväg längs med Alphyddevägen

Gator, torg och parkering

Billingens fritidsområde utvecklas och många vill ta sig dit för rekreation och motion. Dagens gångväg är smal och slingrig och behöver kompletteras så att det underlättar för alla som vill ta sig upp på Billingen. Det ska nu åtgärdas.

Vi har projekterat en ny gång- och cykelväg som kommer byggas i den befintliga Alphyddevägen.  En del av vägen kommer användas för cykelväg vilket gör att vägen blir lite smalare. Gatans lutning kommer vändas mot väster för att vatten ska kunna ledas bort från vägen.
Cykelvägen kommer skiljas från gatan med hjälp av en högre kantsten och en rad med betongplattor vid kantstenen för att markera skillnaden. 

Den befintliga gångvägen kommer finnas kvar som gångväg, men den kommer inte snöröjas på vintern eftersom det är svårt och osäkert för snöröjningsfordonen att ta sig fram.

Byggnation planeras att starta vecka 38 och vara klart till jul beroende på väder. Trafiken kommer kunna köra under hela arbetstiden men kan under kortare perioder behöva styras med hjälp av flaggvakter eller trafikljus. Gångare/cyklister kommer hela tiden att kunna använda den gångväg som redan finns.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.