Projektering
Byggnation
Klar Här är vi nu

Busshållplats och övergångsställe Havstenavägen

Gator, torg och parkering

Nu bygger vi klart på Havstenavägen!

Busshållplatsen utanför Käpplundaskolan tillgänglighetsanpassas och ett nytt förhöjt övergångsställe mellan skolan och parken kommer till. Det gamla övergångsstället kommer tas bort.

Arbetet beräknas vara klart i september.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.