Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Gatuarbeten Prinsgatan

Gator, torg och parkering

Byggnation av lastplats och parkering för rörelsehindrade

Det här gör vi

Vi kommer bygga en lastplats, parkering för rörelsehindrade och en ny plantering av buskar och träd på Prinsgatan, söder om korsningen Villagatan.

Så påverkas du

Under bygget kommer delar av Prinsgatan att vara avspärrad vilket kan påverka framkomligheten för fordon. De parkeringsplatser som idag finns för boende mittemot Prinsgatan 7, söder om korsningen Villagatan, kommer att finnas kvar efter etableringen. Däremot kommer det inte finnas lika många parkeringsplatser tillgängliga under byggtiden. Detta är för att säkerställa en säker arbetsmiljö och god tillgänglighet för de förbipasserande. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Tidsplan

Arbetet kommer att påbörjas under oktober och färdigställs i november. Plantering av nya växter kommer troligen ske vid senare tillfälle.