Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Ombyggnad av Gläntans förskola

Förskolor och skolor

Gläntans förskola byggs till med en nya avdelning och nytt storkök, delvis ombyggnation i befintlig förskola.

Varför bygger vi om?

Befintliga förskolor ses över och där det är möjligt förtätas med fler avdelningar samtidigt som köket behöver byggas om.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar. Hämtning och lämning kan komma att ändras under byggnationens gång.

Tidplan

Projektstart:                                Nov 2021
Projektering:                               Dec 2021
Anbudsförfrågning:                  Feb 2022
Byggstart:                                     Apr 2022
Överlämnande:                          Dec 2022/Mar 2023

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 300 kvm
Entreprenör:                               Brixly
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        Apr 2022-Mar 2023
Budget:                                         Ca 21 miljoner