Arkitekttävling
Dialoger
Detaljprojektering
Upphandling
Byggnation
Klart Här är vi nu

Hertig Johans torg

Gator, torg och parkering

Hertig Johans torg har under de senaste två åren byggts om för att bli en plats att mötas på, vara tillgänglig för alla och mer attraktivt. Planerings- och byggprocessen har varit omfattande och påverkat samt engagerat många Skövdebor och verksamma i stadskärnan.

Syftet med ombyggnationen var att skapa bättre möjligheter för aktiviteter av olika slag. Torget är en pusselbit i att skapa en bättre stadsmiljö och fler mötesplatser i stadskärnan.

Målbilden har varit att Hertig Johans torg ska vara öppet, flexibelt och till för alla. Det ska vara inbjudande och locka till att stanna upp och mötas. Detta har vi skapat genom en slät markbeläggning, en utplanad yta samt sluttande planöppningar, som i sin tur skapar ett betydligt mer lättåtkomligt torg än det vi hade tidigare. Välplanerad belysning, nya sittplatser samt grönska stärker torgets attraktivitet och ökar den upplevda tryggheten.

Tidplan

  • Dialogprocess mars-maj 2017
  • Detaljprojektering juni 2017-januari 2018
  • Upphandling januari-februari 2018
  • Entreprenörens planering mars 2018
  • Byggstart maj/juni 2018
  • Invigning Matfestivalen 2019