Projektstart
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Busshållplats Högskolan

Gator, torg och parkering

Under hösten 2020 påbörjar vi arbetet med att bygga om busshållplatserna Högskolan läge A och B. Arbetena beräknas vara klart före vintern 2020.

Två befintlig hållplatser på Mariestadsvägen Högskolan A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nya väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge B kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cyklen i. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Tillfälliga hållplatser kommer finnas intill de som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden.