Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Paviljonger Kavelbrogymnasiet

Förskolor och skolor

Kavelbro ligger i stadsdelen Östermalm i Skövde tätort.

Varför bygger vi paviljonger?

Kavelbroskolan behöver utökade lokaler.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet/allmänhet?

En paviljongbyggnad med klassrum i två våningar kommer att placeras på skolgårdens nord-/nordöstliga hörn. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans och övriga verksamheters ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Apr 2021
Projektering:                               Apr-aug 2021
Anbudsförfrågning:                 Jun-aug 2021
Byggstart:                                     Okt 2021
Överlämnande:                          Dec 2021

Fakta

Kategori:                                       Paviljonger
Entreprenör:                               Expandia
Entreprenadform:                    Hyresavtal
Byggtid:                                        3 månader