Projektering
Byggnation
Invigning Här är vi nu

Kyrkparken

Park, fritid och idrottsanläggningar

Omvandlingen i Skövdes stadskärna fortsätter, nu har det blivit dags för Kyrkparken att utvecklas. En promenad genom Skövdes stadskärna ska kännas välkomnande, trygg och härlig. Kommunens del av Kyrkparken byggs om för att bättre passa in i de förändringar som gjorts på Hertig Johans gata, vid kyrkan och som just nu pågår vid Kulturtorget.

Kortfattat - vad händer?

Syftet med omgestaltningen är att skapa en inbjudande, trygg och attraktiv park som smälter samman med miljön vid kyrkan. Kyrkparken ska bli en härlig och livfull plats där alla människor, ung som gammal, kan och vill vistas.

En spännande lekplats kommer att anläggas utmed Hertig Johans gata och stora lekytor med utrustning som passar olika åldrar kommer att tillföras. Belysningen byts ut och förstärks för att parken ska bli ljusare och upplevas tryggare. Några träd har tagits ned för att ge plats åt nya. Ambitionen är att öka antalet trädarter som medför färgprakt och spännande bladformer. Grusgångarna kommer breddas och dräneras. Det kommer även att sättas kantstål vid gångarna. Fler bänkar och sittplatser kommer också att placeras ut i parken.

Hur påverkar arbetet mig?

Fram till slutet av maj kommer planteringen och sittytorna runt skulpturen Gyllen att vara tillgängliga för att njuta av vårens färgning. Därefter tvingas vi att stänga hela parken. Det kommer att vara lite bullrigt och dammigt ibland, men vi hoppas att ni har överseende med detta.

Tidplan

Arbetet kommer att påbörjas i slutet av april och avslutas i november 2020. Har du frågor eller funderingar kring ombyggnationen får du gärna kontakta oss.

Lekplatsen i Kyrkparken öppnar den 27 november

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar om arbetet får du gärna kontakta oss via kontaktcenter 0500-49 80 00

Beställare: Sektor samhällsbyggnad Skövde enhet Gata & Natur

Entreprenör: NCC