Förstudie
Projektering
Ledningsflytt
Gatubyggnation
Klart Här är vi nu

Nolhagavägen kapacitetsökning

Gator, torg och parkering

Nolhagavägen byggs om för att öka framkomligheten. Arbetet med att öka kapaciteten på Nolhagavägen startade med att bygga om trafikplats Lillegårdsrondellen och den nya trafikplatsen Försäljaren mellan Coop och Elins esplanad. Nästa del projektet är bygga om korsningarna Mariestadsvägen/Nolhagavägen, Södra Metallvägen/Nolhagavägen och Norra Metallvägen/Nolhagavägen.

Det här gör vi

På grund av ökade trafikmängder på Nolhagavägen och omkringliggande gatunät har en trafikutredning för Nolhagavägen tagits fram. Utredningen landade i att flera åtgärder behöver utförs för att öka trafikkapaciteten på Nolhagavägen. Vill du läsa mer om andra kapacitetshöjande åtgärderna som Skövde kommun och trafikverket har planerade för dom kommande åren kan du göra det via denna länken: iSkövde.

Trafikutredningen visar att tvåfiliga cirkulationsplatser är den mest effektiva korsningstypen för att förbättra framkomligheten i korsningarna:

  • Mariestadsvägen/Nolhagavägen
  • Södra Metallvägen/Nolhagavägen
  • Norra Metallvägen/Nolhagavägen

Tvåfiliga cirkulationer i dessa kosrningar kommer ge ett jämt trafikflöde i alla riktningar och är hastighetsdämpande samt trafiksäkra.

I projektet ingår även två helt nya busshållplatser mellan Södra och Norra Metallvägen samt upprustning av ytterligare fyra hållplatser i anslutning till Nolhagavägen.

Så påverkas du

Nu är arbetet nästan klart och vi hoppas att ni inte längre poåverkas av störningar relaterat till gatuarbeten i området, utan att ni istället kan uppleva bättre framkomlighet genom den nya trafikplatsen Nolhagavägen.

Tidsplan

  • Arbetet startar våren 2020 och beräknas vara klart vintern 2021.
  • I November stod trafikplatsen så pass klar att vi kunde släppa på trafiken utan omledningar.
  • Besiktning av Rondellerna sker 2021-11-25