Nolhagavägen

Måndag 24 till och med fredag 28 maj kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet  på Nolhagavägen. Det kommer att utföras nedläggning av nya vattenledningar på västra sidan av Storegårdsrondellen. Gatan stängs av med ett körfält öppet, trafiken kommer att regleras förbi arbetsområdet med flaggvakt eller vägmärken. 

Mariestadsvägen mellan Lundenvägen och Nolhagavägen i sydlig färdriktning kommer att vara avstängd 24-28 maj. Fordon ska under denna tid köra Vadsbovägen-Majorsgatan eller via väg 26.