Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Rådhusgatan

Gator, torg och parkering

Rådhusgatan byggdes om för att smälta in med omgivande gator.

Så blev Rådhusgatan

Det finns nu mer plats för uteserveringar, gångtrafikanter och fler cykelställ. Rådhusgatan är anpassad för fordon med låga hastigheter och har en bättre framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Rådhusgatan har tex. fått en lägre kantsten, jämnare belysning och en yta som passar ihop med det nya torget.

Rådhusgatan står färdig

Det har varit mycket markarbeten i Skövdes stadskärna senaste året, men nu ser vi slutet på flera av dem. Hertig Johans gata, Rådhusgatan och Hertig Johans torg är nu öppna. Rådhusgatan öppnades i slutet av juni 2019.