Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Rhododendrondalen

Park, fritid och idrottsanläggningar

En omfattande upprustning av den stadsnära parken Rhododendrondalen har genomförts.

Vi  har ökat tillgängligheten till parken genom uppgrusning av stigsystemet. Vi placerade även ut bänkar och bord för att besökare ska kunna vila eller fika i denna härliga miljö.