Detaljplan
Projektering
Markförberedelser
Byggnation
Klart Här är vi nu

Soldaten 4

Bostäder Gator, torg och parkering Verksamhetsmark

Skövde växer och på kvarteret Soldaten 4 byggs nya bostäder och lokaler för verksamheter i bottenplan. Lägenheterna ligger centralt med några minuters gångavstånd till Högskolan i Skövde, Resecentrum, Science Park Skövde och centrum.

Kulvertflytt först ut

För att kunna bygga på området var vi först tvugna att flytta en kulvert. Vi startade upp arbetet i början av januari 2019 vid östra delen ut mot Mariestadsvägen och fortsatte sedan västerut upp mot kulvertens inlopp vid dammarna. I slutet av våren utförde vi även vissa saneringsåtgärder på fastigheten innan husbygget sedan påbörjades. På bilden markerar den röda linjen kulverten. 

Husbyggnation

Lorentzons uppför en byggnad som ska inrymma lokalhyresgäster i två våningar samt ett 30-tal lägenheter högre upp i byggnaden. Projektet leder till att centrala Skövde ytterligare förtätas och närmaste grannar blir Högskolan och nya Regionens hus. Mer information hittar du på Lorentzons hemsida.

Tidplan

  • Arbeten med kulvert och sanering: våren 2019
  • Byggnation av ny byggnad: 2019-2021
  • Beräknad inflytt: sommaren 2021