Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Stadsbussterminalen

Gator, torg och parkering

Allt fler reser med kollektivtrafiken i Skövde och busstrafiken står för en stor del av ökningen. Det ökade resandet innebar att stadsbussterminalen behövde byggas ut för att kunna hantera ökad trafik. Utbyggnaden, som var ett samarbete mellan Skövde kommun och Västtrafik, stod klar i oktober 2017.

Den nya stadsbussterminalen i korthet

Den nya terminalen har bland annat fått fler hållplatslägen, fler cykelparkeringar och ett nytt cykelgarage för trygg och väderskyddad cykelparkering. Hela terminalområdet har lyfts med mer grönska, utsmyckning och belysning.

Utbyggnaden av stadsbussterminalen innebär att fler hållplatslägen skapas och att stadsbusstrafiken kan öka.

Terminalen är nu mer attraktiv, trygg och lättillgänglig. Hela området uppfattas som mer lättnavigerat, där ändringar i markbeläggningen, trädplantering och andra materialval spelar in.

För att skapa en trygg och aktiv plats där människor inte bara byter buss, utan även väljer att mötas, har vi lagt fokus på belysning, offentlig utsmyckning och tillgängliga sittplatser.

Ett nytt cykelgarage, där du kan låsa in din cykel, placerades mellan hållplatslägena. Det har även tillkommit flera nya cykelställ.