Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Sanering och fönsterbyte på Tidanskolan

Förskolor och skolor

Tidanskolan har under 2020 genomgått ett saneringsarbete med anledning av att PCB har påträffats i skolans fasader utvändigt och vissa områden på skolgården. Saneringen är nu slutförd och den har utförts enligt det regelverk som finns för hantering av ämnet.

Sanering skedde skyndsamt under sommarlovet

Under sommarlovet sanerades därför skolans fasader, fönster och delar av skolgården. Detta innebar att man tog bort de fogar som har konstaterats innehålla PCB. Skolans fönster har i höst och vinter bytts ut som en del av den renoveringsplan som funnit sedan tidigare.

Skövde kommun har samverkat med Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) när det gäller hur och när åtgärder måste vidtas. MÖS är tillsynsmyndighet och är experter på området. Vi har följt deras riktlinjer kring hur vi hanterat ärendet och saneringen är nu slutredovisad och godkänd.

Mer information

Om du har frågor eller funderingar kring det här är du välkommen att prata med personalen. Vi har löpande informerat om hur arbetet fortskridit så att våra elever och vårdnadshavare ska ha känt sig involverade och informerade om vad som hände och vad det innebar.

Du kan läsa mer om vad PCB är här.

Tidplan

Projektet påbörjades juni 2020 och beräknas vara avslutat under mars 2021.

Fakta

Kategori:                                        Sanering och underhållsarbete

Entreprenör:                                Skeppsviken AB

Entreprenadform:                     Totalentreprenad