Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Färdigställt Här är vi nu

Tomtegården äldreboende får solceller

Äldre-, grupp- och serviceboenden

I slutet av 2020 påbörjas arbetet med installation av solceller på Tomtegårdens äldreboende och kommer att färdigställas i början av år 2021. Anläggningen kommer producera ca 95 000 kWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen av nio normalstora villor.

Tidplan

Projektstart:                              Apr 2020
Projektering:                             Apr 2020
Byggstart:                                   Nov-dec 2020
Färdigställt:                               Jan 2021