Trappa Silverfallet

Park, fritid och idrottsanläggningar

Silverfallet-Karlsfors är ett av de mest välbesökta naturreservaten i Skövde kommun. Troligtvis lockas de flesta till platsen som kallas Silverfallet där Älekärrs-Sjömansbäcken kastar sig ut från de gamla brottssidorna efter skifferbrytningen.

Vid norra sidan av bäcken har trappor kunnat användas av besökare. Dessa är numera i dåligt skick och kommer därför att bytas ut. Vi kommer att starta med att byta den övre trappan och arbetet börjar i slutet av vecka 47 och kommer pågå under vintern. Den nya trappans steg kommer att bestå av gallerdurk vilket är tänkt att minska halkrisken. Övrig konstruktion i trappan kommer främst bestå av grov ek.

Vi har valt att utföra arbetet på vintern så arbetet påverkar så få besökare som möjligt. Det kommer fortfarande gå att vistas i området, men innan den nya trappan kommer på plats så kommer det vara svårare att gå längs Älekärrs-Sjömansbäcken. Under tiden vi byter ut trappan intill Silverfallet så kan du passa på att besöka några andra av Skövde kommun fantastiska naturmiljöer, länken nedan tar dig till en karta som ger flera förslag på smultronställen naturguiden.

Om du vill läsa lite mer om vad silverfallet är för ställe så kan du göra det via denna länken Länssyrelsen.se.

 Vid frågor ring Skövde kommun 0500-498000