Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Om- & tillbyggnad av Värsås skola storkök

Förskolor och skolor

Storköket skall byggas till med en ny byggnad som dockas till befintlig skolbyggnad med modernt tillagningskök med ändrad logistik, ny köksutrustning och tekniska installationer med tillhörande matsal för en dimensionering för 150 elever.

Varför bygger vi nytt?

Tillbyggnaden genomförs för att motsvara dagens livsmedelstekniska och arbetsmiljökrav samt underhållsbehov.

 

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Pågående skolverksamhet kommer inte att påverkas i någon större omfattning. Arbetsområdet avgränsas med staket. Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet och allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Överlämnande/inflyttning:  Maj 2020

 

Fakta

Entreprenör:                               MVB Astor AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i partnering
Kategori:                                       Om- och tillbyggnation
Projektbudget:                           14 milj kr