Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
 • Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Unnar Kristmannsson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter.

 • Tisdagen den 21 maj kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 4 juni kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 11 juni kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 18 juni kl. 13.00-14.30 - bokad