Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot företag som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter som huvudsakligen används för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

  • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
  • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
  • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
  • Eller vill ditt företag bara komma och prata om ert företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

  • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
  • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

 Skype-möte tills vidare

Med anledning av Corona-situationen kommer vi inte att genomföra några fysiska möten under en tid. Vill du träffa oss i byggdialogen är du välkommen men mötet kommer att genomföras via Skype/Teams. Vi ber dig ha överseende med detta!

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning med organisationsnummer), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter. 

  • Nya tider för byggdialogen kommer under augusti 2021