Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
 • Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Unnar Kristmannsson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning med organisationsnummer), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter.

 • Tisdagen den 27 augusti kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 3 september kl.13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 10 september kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 17 september kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Måndagen den 23 september kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 8 oktober kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 15 oktober kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 22 oktober kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Måndagen den 11 november kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Måndagen den 18 november kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 26 november kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Måndagen den 2 december kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 10 december kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 17 december kl. 13.00-14-30 - bokad