Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot företag som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter som huvudsakligen används för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
 • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill ditt företag bara komma och prata om ert företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Unnar Kristmannsson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

 Skype-möte tills vidare

Med anledning av Corona-situationen kommer vi inte att genomföra några fysiska möten under en tid. Vill du träffa oss i byggdialogen är du välkommen men mötet kommer att genomföras via Skype/Teams. Vi ber dig ha överseende med detta!

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning med organisationsnummer), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter. 

 • Tisdagen den 23 juni kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Tisdagen den 18 augusti kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 8 september kl. 13.00-14.30
 • Fredagen den 18 september kl. 10.00-11.30
 • Tisdagen den 29 september kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 6 oktober kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 13 oktober kl. 13.00-14.30
 • Måndagen den 19 oktober kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 27 oktober kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 3 november kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 10 november kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 17 november kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 24 november kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 1 december kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 8 december kl. 13.00-14.30
 • Torsdagen den 17 december kl. 13.00-14.30