Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot företag som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter som huvudsakligen används för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
 • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill ditt företag bara komma och prata om ert företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Unnar Kristmannsson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

 Skype-möte tills vidare

Med anledning av Corona-situationen kommer vi inte att genomföra några fysiska möten under en tid. Vill du träffa oss i byggdialogen är du välkommen men mötet kommer att genomföras via Skype/Teams. Vi ber dig ha överseende med detta!

Tider för byggdialogen

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning med organisationsnummer), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter. 

 • Tisdagen den 2 mars kl. 13.00-14.30, bokad
 • Torsdagen den 11 mars kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 16 mars kl. 10.30-11.30, bokad
 • Tisdagen den 23 mars kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 30 mars kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 13 april kl. 10.30-11.30, bokad
 • Tisdagen den 20 april kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 27 april kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 4 maj kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 11 maj kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 25 maj kl. 13.00-14.30, bokad
 • Tisdagen den 1 juni kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 8 juni kl. 10.30-11.30
 • Tisdagen den 15 juni kl. 13.00-14.30
 • Tisdagen den 29 juni kl. 13.00-14.30