Bygglov och byggregler

När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser samt hänsyn till grannar. Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande med mera.

Jag vill ha hjälp!

Har du en fundering kring bygglov eller behöver hjälp med din bygglovsansökan?

Du kan kontakta oss genom att ringa till kontaktcenter (0500-49 80 00) som hjälper dig med enklare frågor eller hänvisar dig vidare till rätt person på bygglovenheten.

Vill du hellre skicka in din fråga eller fundering till oss digitalt kan du göra det via denna e-tjänst. Observera att du i denna e-tjänst inte ansöker om bygglov, utan enbart ställer en bygglovsrelaterad fråga.

E-faktura
Vill du ha elektronisk faktura måste du först anmäla detta via denna e-tjänst.