Välkommen till bygglovsnämndens ritningsarkiv för allmänheten. Här kan du hämta bygglovhandlingar direkt utan kostnad.

I bygglovsnämndens digitala ritningsarkiv finns över 600 000 bygglovsritningar från 1850-2021. Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter. Det är endast avslutade och arkiverad ärenden som du kan söka efter.

Så här gör du

När du söker i Ritningsarkivet  måste du veta din fastighetsbeteckning. För att få reda på din fastighetsbeteckning gå via Skövdekartan. Med förstorningsglaset i kartans vänstra kant söker du din adress och får en svarslista med adress och fastighetsbeteckning. 
 

För att kunna skriva ut ritningen på papper eller spara ner den på din dator gör du så här:

1. Markera den aktuella ritningen i listan.
2. Tryck på knappen "Hämta originalbild"
3. Välj om du vill öppna eller spara filen på din dator.

De ritningar som finns i arkivet kan inte alltid godkännas som underlag för ny bygglovsansökan.