Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

2. Skicka in ansökan (lov eller anmälan?)

Först gäller det att reda ut om det du tänker bygga behöver lov eller en anmälan. Kanske behövs vare sig det ena eller det andra, men det vanligaste är att det behövs bygglov

För detta behövs bygglov:

Åtgärder som behöver lov (bygglov, rivningslov eller marklov) kan du läsa mer om på  Mittbygge. Länk finns till höger. 

För följande behövs anmälan:

Åtgärder som behöver anmälan är samlade under rubriken Bygganmälan i menyn till vänster eller se länk till höger -> När behöver jag göra en anmälan.

Vissa vanliga åtgärder kan låta som de behöver anmälan men som vi vill förtydliga inte behöver det.

Följande behöver alltså INTE anmälan:

•Flytt av kök eller badrum
•Ta upp hål eller helt riva en vägg , om det inte är en bärande vägg eller är en brandvägg.
•Ta bort eller flytta ett glasparti inomhus (om det inte är en del i brandskyddet).