Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

1. Förberedelser

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda vilka förutsättningar som finns.

Vilka regler finns för just ditt område?

Nästan hela Skövde kommun är detaljplanelagd (har en detaljplan). Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Gå in på vår hemsida för Detaljplanekartor (länken hittar du till höger under länkar) och sök upp just din fastighet för att se vilka planer som gäller. Många detaljplaner är skrivna med ett gammalt språk och de kan vara svåra att förstå. Kontakta gärna oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen(SBF) så hjälper vi till med förklaringar av ord och text.

Finns det kulturskydd?

Många områden är kulturskyddade.

Vem äger huset eller tomten?

Tänk på att du måste ha godkännande från husets ägare för att exempelvis sätta upp en skylt eller ta bort en bärande vägg.

Om du har tomträtt, är det bra att höra med ägaren om det finns några begränsningar för byggande, det kan vara snävare bestämmelser än vad som står i detaljplanen.

Var går tomtgränsen?

För att se var tomtgränsen går kan du beställa en karta på Samhällsbyggnadsförvaltningen och om gränsen är osäker kan ev en gränsvisning beställas mot ersättning.

Vad kommer det att kosta?

Olika sorters bygglov kostar olika mycket. Kostnaden är bestämd av kommunfullmäktige.   

Informera grannarna

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna tidigt. Det minskar risken för att bygglovet överklagas. Ett projekt eller bygge får enligt plan- och bygglagen inte innebära en ”betydande olägenhet” för grannarna. Det betyder att man ska visa hänsyn till grannarna med exempelvis skuggor, insyn eller försämrad utsikt.