Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

5. Före projekt- och byggstart

Bygglovet betyder inte att du fått ”lov att bygga”. Nu börjar genomförandeprocessen

Roller och ansvar

Det kan vara bra att veta vem som har ansvar för vilket område. Läs om vilka roller och ansvar olika personer har för att vara säker på att rätt kunskap finns inom projektet och för att veta vad du som bygglovssökande har för eget ansvar.

Byggherrens ansvar. (se länk till höger)

Kontrollansvarig (KA). (se länk till höger)

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovsärenden ingår starbeskedet i bygglovet och då är det bara att sätta igång. Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in för att kunna få startbesked här:

Vad är starbesked? (se länk till höger).

Tekniskt samråd

Innan byggstart behövs i många fall ett tekniskt samråd. Handläggaren meddelar tid och datum. Läs mer om hur det går till och vilka dokument som du behöver skicka in.

Vad är tekniskt samråd? (se länk till höger)