Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

6. Projektet/bygget pågår

När projektet eller bygget pågår kommer handläggaren besöka bygget. Det är inte heller ovanligt med ändringar i själva bygget

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet har det bestämts om det behövs ett arbetsplatsbesök. Handläggaren meddelar tid och datum.

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på förändringar man vill göra. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”. Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har fått bygglov, kontakta handläggaren.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver vanligtvis ett nytt beslut