Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

7. Före inflyttning eller invigning

Innan det är dags att flytta in eller inviga behövs ett slutbesked

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nybyggda behövs ett slutbesked. Läs mer om vilka dokument som du behöver skicka in här, se länk till höger (Vad är slutbesked?)

Ritningar och handlingar för slutbesked:

•Kontrollerad och godkänd kontrollplan
•Utlåtande (skriftligt omdöme) från kontrollansvarig
•De handlingar som man beslutat om i kontrollplanen

Nu är det dags att flytta in eller inviga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för denna gång!

Har du frågor?

Vi som jobbar på Samhällsbyggnadsförvaltningen finns tillgängliga via e-post, telefon, brev och för personlig rådgivning. Se kontaktuppgifter till höger.