Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Brandfarliga varor

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig och explosiv vara ska ha tillstånd till det. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av föreskrift om tillstånd, som kan inhämtas från Statens räddningsverks hemsida.
Föreskriften kan beställas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Avdelningen för brandfarliga och explosiva varor.
 
Tillståndet söks hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg