Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Brandfarliga varor

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig och explosiv vara ska ha tillstånd till det. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av föreskrift om tillstånd, som kan inhämtas från Statens räddningsverks hemsida.
Föreskriften kan beställas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Avdelningen för brandfarliga och explosiva varor.
 
Tillståndet söks hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg