Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Brandfarliga varor

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig och explosiv vara ska ha tillstånd till det. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av föreskrift om tillstånd, som kan inhämtas från Statens räddningsverks hemsida.
Föreskriften kan beställas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Avdelningen för brandfarliga och explosiva varor.
 
Tillståndet söks hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg