Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat beslut om startbesked.

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden antas uppfylla  kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan också krävas en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

Byggnadsnämndens startbesked

I startbeskedet ska byggnadsnämnden

  • fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna,
  • bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, 
  • bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning,
  • bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked.

Byggnadsnämnden ska också i startbeskedet ge upplysningar om de krav som finns i annan lagstiftning.