Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat beslut om startbesked.

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden antas uppfylla  kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan också krävas en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

Byggnadsnämndens startbesked

I startbeskedet ska byggnadsnämnden

  • fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna,
  • bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, 
  • bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning,
  • bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked.

Byggnadsnämnden ska också i startbeskedet ge upplysningar om de krav som finns i annan lagstiftning.