Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på Hertig Johans torg och Rådhuset

Värdefull bebyggelse

Vårt kulturarv har stor betydelse för vår framtids miljö och för social sammanhållning, välfärd och trygghet. Kulturarvet utgör en grundläggande resurs i samhällsutvecklingen.

Vad menas med kulturmiljö?
Det kan vara olika företeelser som byggnader, gravlämningar, vägar, ortnamn och ägostrukturer samt helhetsmiljöer som speglar vår historia.

Kort kan man säga att kulturarvet/kulturmiljön har två mycket viktiga funktioner:
-som livsmiljöskapare
-som identitetsbyggare

Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i kommunen - en sorts kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt!