Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Bild på Hertig Johans torg och Rådhuset

Värdefull bebyggelse

Vårt kulturarv har stor betydelse för vår framtids miljö och för social sammanhållning, välfärd och trygghet. Kulturarvet utgör en grundläggande resurs i samhällsutvecklingen.

Vad menas med kulturmiljö?
Det kan vara olika företeelser som byggnader, gravlämningar, vägar, ortnamn och ägostrukturer samt helhetsmiljöer som speglar vår historia.

Kort kan man säga att kulturarvet/kulturmiljön har två mycket viktiga funktioner:
-som livsmiljöskapare
-som identitetsbyggare

Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i kommunen - en sorts kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt!