Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Ändra byggnadens yttre utseende

Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för ändring av utseende på byggnaden. Detta gäller när du vill måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller byte av fönster. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, exempelvis att ta upp ett fönster i fasaden.

Så här ansöker du

Om du ska ändra byggnadens yttre utseende ansök du om bygglov via denna e-tjänst.

Skicka med handlingar

Vilka handlingar du behöver skicka med beror på vilken åtgärd du ska göra.
Exempel på ritningar du kan behöva skicka med är fasadritning, illustration, situationsplan/karta, färg- och materialbeskrivning samt produktbeskrivning.

En ritning ska visa ritningsformat, skala och fastighetsbeteckning samt ha en måttstock inritad. Använd filformatet .PDF för både ritningar och övriga dokument. Titta gärna på exempelritningarna.