Ändra byggnadens yttre utseende

Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för ändring av utseende på byggnaden. Detta gäller när du vill måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller byte av fönster. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, exempelvis att ta upp ett fönster i fasaden.

Så här ansöker du

Om du ska ändra byggnadens yttre utseende ansök du om bygglov via denna e-tjänst.

Skicka med handlingar

Vilka handlingar du behöver skicka med beror på vilken åtgärd du ska göra.
Exempel på ritningar du kan behöva skicka med är fasadritning, illustration, situationsplan/karta, färg- och materialbeskrivning samt produktbeskrivning.

En ritning ska visa ritningsformat, skala och fastighetsbeteckning samt ha en måttstock inritad. Använd filformatet .PDF för både ritningar och övriga dokument. Titta gärna på exempelritningarna.