Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Ändra inomhus

Det krävs en anmälan för ågärder som ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar inom en lägenhet eller lokal.

Om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov.

För vissa invändiga ändringar ska byggherren dock lämna in en anmälan, exempelvis för ändring som berör bärande delar.

Installation eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilationsanordningar, vatten och avlopp eller hissar kräver också anmälan.