Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Ändrad användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.

Förändringen måste emellertid vara väsentlig, så som från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.

Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.