Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i vardagligt tal.

Vid olovligt byggande kan byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs. Bygglovenheten ansvarar för kontrollen över detta. Om du misstänker att något är olovligt byggt kontakta oss gärna så att vi kan göra en uppföljning. 

Skicka med följande uppgifter

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden
  • En situationsplan som beskriver var på tomten/fastigheten någonting görs
  • En beskrivning av åtgärden, och om den pågår eller inte
  • Gärna ett eller flera fotografier

 

Om du vill ha återkoppling på ärendet behöver vi även dina kontaktuppgifter och information om var du bor. 

OBS! Om du vill vara anonym kan du lämna in din anmälan via ett osignerat brev på posten eller ringa till bygglovenheten via Kontaktcenters växel, utan att uppge ditt namn. Om myndigheten har kännedom om vem som gjort anmälan måste denna uppgift lämnas ut om någon ställer en direkt fråga.