Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på en eldstad

Installation av eldstad

Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan. Detta gäller för alla typer av byggnader.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även krävas bygglov.

Via vår e-tjänst kan du enkelt anmäla installation av eldstad. 

Här hittar du e-tjänsten.

Tänk på att du kommer kontaktas via mail/mina sidor vid ansökan digitalt.

 Vad behöver jag skicka med i samband med anmälan?

  • Planritning som tydligt visar eldstadens placering i byggnaden.
  • Kontrollplan. (Exempel på kontrollplan finns i länk till höger).
  • Teknisktbeskrivning/produktbeskrivning, t ex prestandadeklaration,
  • Vid ny rökkanal ska det bifogas fasadritningar där skorstenen är inritad.

 

Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, gärna i PDF-format. OBS fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning. Vi vill inte att du skriver personuppgifter på ritningarna. För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Har du inga ritningar på ditt hus? Det kan finnas i kommunens ritningsarkiv.

Vad kostar anmälan? 

En anmälan för eldstad kostar ca 1329 kr.

När får jag påbörja installationen?

Innan arbetet får påbörjas är det viktigt att du har fått ett beslut/startbesked från byggnadsnämnden. Om installation påbörjas innan startbesked har lämnats kommer byggnadsnämnden att döma ut en sanktionsavgift.

När får jag börja elda?

Innan du får börja elda ska anläggningen besiktigas/täthetsprovas av skorstensfejarmästaren.

När godkänd besiktning är utförd kan ni börja elda. För att ärendet ska kunna bli klart och avslutat så behöver du ett slutbesked.

För att få slutbesked ska du skicka in följande handlingar:

  • Ifylld och underskriven kontrollplan.
  • Godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren.
  • Relationsritning vid väsentlig ändring. En relationsritning visar hur det blev.
  • Intyg om att eventuella erinringar enligt besiktningsprotokoll är åtgärdade. Till exempel fotografi.
     

Har du frågor?

Kontaktinformation finns till höger.