Tillfällig åtgärd

Lov för tillfällig åtgärd behövs t.ex. för att använda en bostadsbyggnad till förskola eller uppföra en byggnad under en viss tid om det strider mot detaljplanen.
 
Det tillfälliga lovet kan lämnas för högst 5 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år.
 
När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten upphöra.
 
Om åtgärden är av återkommande säsongskaraktär så kan byggnadsnämnden tillåta bygglov över längre tid än 10 år.