Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Ansökan om bygglov

Ansök om bygglov via vår e-tjänst. Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten.

Om du ska bygga nytt eller bygga till ska ansökan alltid innehålla:

  • Situationsplan skala 1:500
  • Planritning måttsatt skala 1:100
  • Fasadritning skala 1:100
  • Sektionsritning skala 1:100
  • Kontrollplan

 

E-tjänst  Ansökan om bygglov, denna tjänst används vid nybyggnation, tillbyggnader.

Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga,  i PDF-format. OBS fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning.  Skriver INTE personuppgifter på ritningarna (GDPR). För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

I många fall vid nybyggnader eller byggande nära tomtgräns behövs även en särskild karta, en nybyggnadskarta, där byggnaden eller tillbyggnaden ritas in och måttsätts enligt ovan. Sektor samhällsbyggnad ger besked om när nybyggnadskarta behövs. Nybyggnadskarta beställs hos lantmäteriavdelning. Du kan också beställa nybyggnadskarta via vår e-tjänst.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa. 

E-faktura
Vill du ha elektronisk faktura måste du först anmäla detta via denna e-tjänst.