Ansökan om bygglov

Ansök om bygglov via vår e-tjänst. Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten.

Det finns några grundläggande krav för hur en bygglovsansökan ska se ut. Om du ska bygga nytt eller bygga till ska ansökan alltid innehålla:

  • Situationsplan skala 1:500
  • Planritning måttsatt skala 1:100
  • Fasadritning skala 1:100
  • Sektionsritning skala 1:100
  • Kontrollplan

 

Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga,  i PDF-format. OBS fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning.  Skriver INTE personuppgifter på ritningarna (GDPR). För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

I många fall vid nybyggnader eller byggande nära tomtgräns behövs även en särskild karta, en nybyggnadskarta, där byggnaden eller tillbyggnaden ritas in och måttsätts enligt ovan. Sektor samhällsbyggnad ger besked om när nybyggnadskarta behövs. Nybyggnadskarta beställs hos lantmäteriavdelning. Du kan också beställa nybyggnadskarta via vår e-tjänst.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.