Bygga till

Det krävs bygglov för om- och tillbyggnader.

Ökar du byggnadsvolymen åt något håll, till exempel vindskupa, inglasat uterum eller gräver ur och gör källare så räknas det som tillbyggnad.

Ombyggnad är när hela eller delar av en byggnad påtagligt förnyas.

Vid ändring av verksamhet i en befintlig byggnad krävs även bygglov för ändring av inredning.